“Я-віртуальне”: самопрезентація в інтернет-спільнотах

Виртуальный-идеалНаша реальність поступово віртуалізується. В сучасному контексті “віртуальність” розуміється як приналежність до простору взаємодії, який організовано за допомогою комп’ютерів, з’єднаних у мережу. Це може бути як мережа інтернет, так і будь-яка інша мережа, зокрема локальна. Відповідно до цього, “віртуальна особистість” – це така, яка існує та функціонує, взаємодіє виключно в мережі.

Чим зумовлено створення “віртуальних особистостей” в online-комунікації? Незадоволенням реальною соціальною ідентичністю, бажанням отримати новий досвід існування, нові враження, реалізувати нереалізовані в реальному житті сторони свого багатогранного “Я”?

Мотивація конструювання “віртуальних особистостей” стає предметом сучасних психологічних досліджень. Вони відзначають різноманітність цих мотивів, серед яких, з одного боку, самопрезентація в інтернет-просторі, сконструйоване “Я” як вираз нереалізованих бажань, незадоволених потреб, з іншого – як вираз пригнічених в реальності агресивних тенденцій, задоволення заборонених в соціумі потягів. Існує коло особистісних проблем і потреб, задоволення яких в інтернет-реальності полегшене порівняло з реальним життям. Створення віртуального “Я” здійснюється саме для того, щоб, користуючись ним в віртуальній реальності, вирішити проблеми, які не вирішуються в реальному соціумі і задовольнити потреби, які є маренням в реальній дійсності.

Віртуальна особистість постає окремим специфічним соціальним феноменом, адже може за всіма своїми базовими показниками (інтереси, цінності, зовнішність, світоглядні орієнтації, поведінка, характер, темперамент, вольові прояви тощо) значною мірою відрізнятись від реальної особистості в її стандартизованій, типовій соціальній ролі. До того ж реальна особистість може мати декілька “віртуальних похідних” (аккаунтів, аватарів), кожен з яких характеризує або вдає певну сторону особистості, що проявляється крізь призму того виду діяльності, для якого слугує конкретний обліковий запис. Це може бути аккаунт у соціальній мережі (Вконтакті, Однокласники, Мій світ, Facebook, Twitter та ін.), реєстраційний запис у системі електронних платежів (“портмоне”, ligpay, web money), аккаунт у корпоративній мережі підприємства, на якому людина працює чи на форумах за інтересами, зареєстрований коментатор новин на офіційних мас-медійних сайтах та ще безліч віртуальних позиціонувань.

Таким чином у кіберпросторі особистість, часто розпадається на велику кількість її віртуальних похідних, що можуть радикально різнитися між собою. Віртуальні похідні особистості (аккаунти, аватари, облікові записи) є соціальними ролями, що виконуються реальною особистістю в процесі повсякденної діяльності, але з єдиною приставкою – віртуальні, тобто реалізовані за допомогою інформаційних технологій.

Тією мірою, як відбувається віртуалізація реального буття, відбувається віртуалізація особистості. Яким чином ваша реальна  особистість поєднується з віртуальною, допоможе з’ясувати психологічний тест.

На запропоновані у тесті твердження, підберіть варіант відповіді, який більшою мірою відповідає вашій думці про себе. Не витрачайте багато часу на обдумування відповідей. Намагайтеся уникати, наскільки це можливо, проміжних відповідей типу “іноді” або “важко сказати”.

1. Часом мені хочеться переселитися у віртуальний світ.

а) часто; б) іноді; в) ніколи.

2. У мене набагато більше друзів в інтернет-мережі, ніж в реальному житті.

а) так; б) важко сказати; в) ні.

3. Я часто сприймаю віртуальний світ як реальність.

а) так; б) важко сказати; в) ні.

4. Я часто вживаю слова і вирази, прийняті в мережі, у своєму реальному житті.

а) так; б) важко сказати; в) ні.

5. Мої друзі в мережі набагато краще розуміють мене, ніж мої друзі в реальному житті.

а) часто б) іноді в) ніколи

6. Я сприймаю себе в інтернеті інакше, ніж у реальному житті.

а) так б) важко сказати в) ні

7. Зазвичай я відчуваю себе комфортніше в мережі, ніж в реальному житті.

а) часто; б) іноді; в) ніколи.

8. Я швидше здатний змінити щось у віртуальному світі, ніж у реальному житті.

а) так; б) важко сказати; в) ні.

9. Буває, що я намагаюся діяти в реальному світі так само, як і у віртуальному.

а) часто; б) іноді; в) ніколи.

10. У мережі я відчуваю себе набагато впевненіше, ніж у реальному житті.

а) часто; б) іноді; в) ніколи.

11. Я віддаю перевагу віртуальним романам над реальними.

а) так; б) важко сказати; в) ні.

 12. В інтернеті я реалізуюсь як особистість краще, ніж в реальному житті.

а) так; б) важко сказати; в) ні.

 13. Часом мені здається, що люди, з якими я спілкуюся в мережі, розуміють мене набагато краще, ніж ті, хто оточує мене в повсякденному житті.

а) часто; б) іноді; в) ніколи.

14. Коли я перебуваю в інтернеті, я перестаю помічати навколишню дійсність.

а) часто; б) іноді; в) ніколи.

15. Мені здається, що інтернету притаманні деякі містичні властивості.

а) так; б) важко сказати; в) ні.

16. Мені подобається, що в інтернеті можна порушувати правила реального світу.

а) так; б) важко сказати; в) ні.

17. Те, що відбувається в мережі часто набагато цікавіше того, що відбувається в реальному житті.

а) так; б) важко сказати; в) ні.

18. Трапляється, що кордон між реальним і віртуальним світом для мене зникає.

а) часто; б) іноді; в) ніколи.

19. Часом віртуальний світ здається мені більш привабливим, ніж реальний.

а) часто; б) іноді; в) ніколи.

20. Коли я в інтернеті, я інший, ніж у реальному житті.

а) так; б) важко сказати; в) ні.

21. Часом мені хочеться перенести свої дії в мережі на реальне життя.

а) часто; б) іноді; в) ніколи.

22. В інтернеті я відчуваю себе в більшій безпеці, ніж у реальному світі.

а) так б) важко сказати в) ні

23. Часто мені складніше знайти спільну мову з людьми в реальному житті, ніж в інтернеті.

а) так; б) важко сказати; в) ні.

24. Мене влаштовують закони і правила віртуального світу набагато більше, ніж реального.

а) так; б) важко сказати; в) ні.

Підрахуйте кількість набраних балів за обраними варіантами відповідей:

“а” (так, часто) – 2 бали;

“б” (важко сказати, іноді) – 1 бал;

“в” (ні, ніколи) – 0 балів.

Інтерпретація результатів

48-36 балів – ви повинні оцінити вплив інтернету на ваше повсякденне життя, адже для вас  віртуальний світ видається кращим за реальний; ваша “віртуальна особистість” у значній мірі не співпадає з реальною особистістю.

35-23 бали – ви сприймаете інтернет-мережу як проективну реальність, прагненете перенести норми віртуального світу в реальний; ваше “реальне Я” як суб’єкт взаємодії лише частково співпадає з віртуальним;

22-0 балів – ви звичайний користувач інтернет-мережі, під час перебування у кіберпросторі контролюєте себе, а ваша реальна особистість і віртуальна майже не відрізняються.

Дослідниками виявлено, що користувачами старшого підліткового і юнацького віку віртуальна особистість найчастіше створюється саме з метою отримати новий досвід, що може бути пояснено віковим прагненням до самовираження, реалізованим через “приміряння” на себе різних ролей, при чому, створення віртуальної особистості в цьому випадку не є компенсаторним прагненням до подолання об’єктивних або суб’єктивних труднощів реального спілкування й взаємодії.