Співвідношення патріотизму та націоналізму.

Владислав Камінський виражає свою “Точку Зору”

Досьє:
Студент Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України на фінансово-економічний факультет, спеціальність «фінанси та кредит».
В січні 2009 року вступив до ВГО «Рух патріотів України».
В лютому 2009 року – призначений на посаду третього керівника Львівського осередку «Руху патріотів України».
З травня по липень 2009 року успішно провів ряд акцій у м. Львові для покращення екології міста. Одні з них : «Смітник не баскетбольний кошик», «Я посаджу дерево».
В червні 2009 року призначений на посаду регіонального координатора ВГО «Рух патріотів України»
З 2009 року Член Департаменту міжнародного Центру впровадження програм ЮНЕСКО в галузі міжнародних відносин та розвитку новітніх технологій, радник Директора по співпраці з ГО «Рух патріотів України».
З лютого лютого 2010 року був обраний керівником Львівського осередку «Руху патріотів України»

Патріоти?зм є любов’ю та/або відданістю до якоїсь країни. Слово прийшло з грецької ??????, що означає батьківщина. Одначе, патріотизм у різні часи мав різне значення, яке дуже залежало від контексту, географічного, та філософського.

Тлумачний словник української мови визначає патріотизм як «любов до своєї Батьківщини, відданість своєму народові, готовність для нього на жертви і подвиги».

Оксфордський словник засвідчує співвідношення цього слова з поняттями націоналіст, вірнопідданий, ура-патріот, агресивний шовініст, шовініст. Тому вважаємо за потрібне розмежувати поняття, які є дотичними до поняття «патріотизм».

Поняття «шовінізм» є антиподом досліджуваного нами явища, що визначається як крайній націоналізм, що проповідує національну і расову винятковість і що розпалює національну ворожнечу і ненависть.

Патріотизм передбачає гордість за матеріальні і духовні досягнення свого народу, своєї Батьківщини, бажання збереження її характерних особливостей, її культурного надбання і співставлення себе з іншими членами свого народу, постійна готовність підкоряти свої особисті інтереси інтересам загалу, в якому живеш, та захищати інтереси своєї громади, народу в цілому.

Поняття «патріотизм» у суспільній свідомості часто пов’язується з поняттям «націоналізм», що визначається як специфічний стан свідомості етносу і соціально-психологічних орієнтацій людей, а також сполучені з ними ідеологія, теорія і соціальна практика

Проте націоналізм різниться від патріотизму у тому, що патріотизм – це почуття, а націоналізм – ідеологія.

Патріот – це людина, яка готова підтримати чи захистити свою країну.

Територіальний патріотизм – почуття любові до місця проживання. Цей вид патріотизму, в свою чергу, поділяється на два підвиди :

а) державний;

б) регіональний.

Якщо заглибитися в корені формування патріотизму, то він починається з природної несвідомої прихильності людини до рідної оселі і краю.

На основі цього можна виділити ще один вид патріотизму:

Сімейний або клановий – почуття патріотизму до своєї сім’ї або роду.

Існує ще один вид патріотизму – це націонал-патріотизм, що означає відстоювання інтересів окремої нації та боротьбу за інтереси держави.

Також варто зазначити, що патріотизм найчастіше вступає в конфлікт з такими почуттями як егоїзм та гуманізм.

Націоналі?зм — специфічний стан свідомості етносу і соціально-психологічних орієнтацій людей, а також сполучені з ними ідеологія, теорія і соціальна практика.

Націоналістичний напрям

У цьому напрямі можна виділити дві течії:
радикально-національна (М. Міхновський, Д.Донцов);
національно-державницька (С.Дністрянський, В.Старосольський, О. Бочковський)

Основні ідеї:
етнічної чи політичної нації;
принцип самовизначення українського народу в етнічних кордонах через національну державу.

Виділяють два рівні націоналізму: загальнодержавний і як програма політичних партій, еліт, лідерів. Перший реалізується за допомогою державної політики, другий – становить щоденну політичну практику політичного життя нації. Один втілює в національній ідеї, доктрині, пріоритетах держави, другий становить комплекс національної психіки, формує архетип нації. Перший – раціональний, другий – насамперед ірраціональний, перший елітарний, другий феномен масової свідомості.

Головною в націоналізмі є ідея державності та незалежності, самостійності. Але держава — не самоціль, а форма й засіб організації повноцінного життя народу. Народ, у свою чергу, — це не тільки корінний етнос, а й усі етнічні меншини. І дійсний (а не змішаний із шовінізмом, з його намаганнями довести виключність та зверхність «своєї» зростаючої етнонації) націоналізм обстоює право на, державність усіх (як корінних, так і некорінних) етнічних угруповань народу. Коли мета перетворення певного народу на державну націю вже досягнута, націоналізм тим самим остаточно виконує свою історично-конструктивну роль і від нього має залишитися лише патріотизм.

Патріотизм – це прекрасно. Але є величезна різниця між патріотизмом та націоналізмом. Націоналізм – це патологічна форма патріотизму. Без патріота немає держави та країни загалом. Патріот – це десидент, який готовий взяти на себе всі ризики заради прогресу культурної ідеї.
Патріотів в Україні набагато більше ніж націоналістів, бо патріот не означає націоналіст. Націоналіст – патріот. Патріот – не обов’язково означає націоналіст.

Слава Україні!

Засновник інтернет-журналу MOLODI. Життя ламає нас по дорозі кудись та все буде файно і зашибісь. Намагаюсь уникати сірості і стандартності, створюючи щось своє. Ще з дитинства люблю наше – українське.
 • хороша замітка, хоча не дуже погоджуюсь зі значенням десидент…
  і хотілось би додати ще одне понняття громадянин.

  патріот – людина, котра пишається своєю країною, робить все від неї залежне, громадянин – житель, котрий розуміє себе частиною країни і виконує обов’язки (а не тільки вимагає більше прав), а націоналіст – людина,яка любить (називаючи це любовью до батьківщини) себе і ненавидіть всіх інших (не таких).

  тоталітарному суспільству потрібні – націоналісти,демократичному – громадяни-патріоти.

  Учiтесь, читайте, i чужому научайтесь, i свого не цуpайтесь… ( Таpас Шевченко).

 • Neakris

  Звісно, це дуже мило, що на початку замітки згадується і патріотизм, і націоналізм, і шовінізм. Але немає розкриття теми шовіністів. Хто вони такі, і чим вони відрізняються від націоналістів. Також мені цікаво звідки автор взяв дані визначення. Чи можна вказати якісь посилання, джерела?

  Я переглядала відповідні відділи(статті) в англійській вікіпедії, і між визначеннями там, і цій статті є доволі таки відчутна різниця.

  Також щодо попереднього кометаря. Вперше чую, що тоталітарному суспільсту потрібні націоналісти. Якісь дурниці…

 • Владислав

  до Neakris :
  тема шовінізму тут лише заділась оскільки основний акцент згідно темі зроблено на патріотизм в націоналізм.

 • Kapri-n

  Життя ламає нас по дорозі кудись та все буде файно і зашибісь.)))

  Файно -зрозуміло. Не зрозуміло “зашибісь”
  Буду вдячна за тлумачення

 • Kapri-n

  Націоналізм – це патологічна форма патріотизму.)))
  Сподіваюсь, це жарт?

  Национальное
  самосознание есть акт мышления, в силу которого данная личность признает себя
  частью целого, идет под его защиту и несет себя само на защиту своего родного
  целого, своей нации.”  (с) Профессор П.И. Ковалевский.
  Психология Русской нации. СПб., 1914г. 

  “Национализм есть духовный огонь, возводящий человека к жертвенному
  служению, а народ к духовному расцвету. Национализм проявляется прежде всего в
  инстинкте национального самосохранения, и этот инстинкт есть состояние верное и
  оправданное. Не следует стыдиться его, гасить или глушить его; надо осмыслить
  его перед лицом Божьим, духовно обосновывать и облагораживать его
  проявления.” (с) И.А. Ильин (1883-1954), русский философ и политолог.

  “Нет такого народа, который не искал бы в своей жизни утверждения
  национальной гордости.” (с) Л.Н. Толстой, великий русский писатель

  “Национализм во мне столь естественный, что никогда никаким
  интернационалистам меня из него не выбить”. (с) Дмитрий Менделеев. «К
  познанию России» .1906

  “Национализм – высшая фаза развития патриотизма, в которой
  торжествует понимание ключевой истины: нация – первична, государство –
  вторично. Я приведу оба определения, которые кажутся мне наилучшими и наиболее
  верными:

  1) «Национализм – это любовь к своей нации и забота о ней» (то есть –
  не просто любовь, а любовь деятельная, активная);

  2) «Национализм – инстинкт самосохранения народа; этот инстинкт спит,
  когда нации ничто не угрожает, но просыпается в роковую годину испытаний».

  Первое (любовь и забота) верно в отношении отдельной личности, второе
  (инстинкт самосохранения) – в отношении масс.

  Национализм – естественное состояние для национальной элиты в роковой
  для ее нации час.”

  (с) А.Н.Севастьянов, идеолог русского национального
  движения, гл. редактор “Национальной газеты”.

  Подборка от tor85 

   Настольная книга в ООН: Вебстеровский словарь для всеобщей
  декларации Прав человека (США,1987):

  Национализм – преданность своему народу, защита национального единства
  или независимости.

  Шовинизм – преувеличенный или агрессивный патриотизм.

  Фашизм – система правительства, характеризующаяся косностью и партийной
  диктатурой, жестким подавлением оппозиции, сохранением частной собственности на
  средства производства под централизованным правительственным управлением,
  воинствующим национализмом и расизмом, прославлением войны и т.д.

  Национализм – всеобщая приверженность и верность своей нации. (Kodansha
  encyclopedia of Japan; Tokio, 1983, vol. 5, p. 342).

  Национализм – это верность и приверженность к нации или стране, когда
  национальные интересы ставятся выше личных или групповых интересов. (The new
  encyclopedia Britanica, Chicago, London, 15 th. Edition, vol. 8, p. 552).

 • Kapri-n

  Японская энциклопедия:

  Национализм – всеобщая приверженность и верность своей нации.

  Британская энциклопедия:

  Национализм – это верность и приверженность к нации или стране, когда
  национальные интересы ставятся выше личных или групповых интересов.

  Американский политический словарь, который к 1993 г. выдержал 9 изданий:

  “Национализм отождествляется с социальными и психологическими
  силами, которые зародились под действием уникальных культурных, исторических
  факторов, для того чтобы обеспечить единство, воодушевление в среде данного
  народа посредством культивирования чувства общей принадлежности к этим
  ценностям. Национализм объединяет народ, который обладает общими культурными,
  языковыми, расовыми, историческими или географическими чертами или опытом и
  который обеспечивает верность этой политической общности”.

      “Национализм – это проявление уважения,
  любви и преданности до самопожертвования в настоящем, – почтения и преклонения
  перед прошлым и желание благоденствия, славы, величия, мощи и успеха в будущем
  – той нации, тому народу, к которому данный человек принадлежит.

  Национализм складывается из двух проявлений – национального чувства и
  национального самосознания.

  Национальное чувство есть прирожденная принадлежность физической и душевной
  организации. Оно инстинктивно. Оно обязательно. Национальное чувство
  прирожденно нам так же, как и все другие чувствования: любви к родителям, любви
  к детям, голода, жажды и т.д.

  • Алекс

   Простите,уважаемый,а вы читали или заглядывали в Британскую энциклопедию ? Видать нет. Я вас сильно разочарую,как и автора данной статьи.
   1)Национализм , идеология основана на предпосылке, что лояльность индивида и преданность нации-государства поможет превзойти другие индивидуальные или групповые интересы. [Британская энциклопедия]
   2)Оксфордский словарь на самом деле приводит такое же трактование. Суть примерно в словах “экстремальный патриотизм”,не желание считаться с другими нациями
   3) Касательно японцев то все правильно.У них понятие национализм такое как написано в этой статье и в вашем посте.
   4)Что ещё за американский политический словарь ? Cпорим,не найдешь такого.Зато есть известный на весь мир американский толковый словарь Мерриама-вебстера.
   Какое же определение он дает :?

   Национализм-Верность и преданность к нации ; особенно : чувствонациональной сознания возвышает одну нацию выше всех остальных и размещение основной упор на продвижение своей культуры и интересов, в отличие от тех, других стран или наднациональных групп.

   Пожалуй,этих аргументов должно хватить