Соціологічно-психологічний портрет сучасного студента

“Соціологічно-психологічний портрет сучасного студента” або “Хто ми такі?”

Почну, напевно, з того, що важко оцінювати сучасного студента з погляду сучасного студента, оскільки будь-яка критична точка зору вважатиметься суб’єктивною. Якось натрапила в інтернеті на картинку із зображенням мозку студента. Зображення, звісно, пахне сатирою, але доля правди у ньому є, бо (як зазначено на картинці), й справді, навчання займає чи не останню позицію у рейтингу улюблених занять спудея.

Для того, щоб провести своє дослідження і отримати бажаний результат, далеко не йшла. Його об’єктом став середньостатистичний студент факультету журналістики. Варто зазначити, що це дівчина ( хлопці у нас на вагу золота ), віком двадцять років, яка навчається на денній формі навчання.

Визначити тип цієї особи вирішила усіма відомими мені способами:

За Е.Шпрангером – “естетична” людина мистецтва;
За Е.Фроммом — рецептивний тип особистості або ж пасивний;
За адаптацією до умов суспільства – модальний або ж залежний від умов;
За амбівалентністю – конформно-амбівалентний тип особистості;
За характером — гедоніст.

Щодо типу темпераменту, то безперечно ця людина – холерик. Його нервова система визначається перевагою збудження над гальмуванням. Холерик нетерплячий, і коли захоплюється, то його важко зупинити. Чекання виводить його із себе. Незрівноваженість нервових процесів холерика визначає циклічність у зміні його активності і бадьорості. Чергування позитивних циклів підйому настрою й енергійності з негативними циклами спаду, депресії обумовлюють нерівність поведінки і самопочуття, підвищену схильність до невротичних зривів і конфліктів. Мінливість — ось що найважливіше у характері холерика.

Пам’ять сучасного студента має надто великі можливості, звісно, якщо правильно її розвивати. Але ж існує одна важлива перешкода — техніка. Для чого щось запам’ятовувати, якщо можна зберегти у мобільнику?

Згідно із соціонікою, визначаємо соціотип об’єкта нашого дослідження. Наша студентка належить до ірраціоналістів, оскільки логіка займає далеко не перше місце у її способі мислення. Якщо ж обирати між екстравертами та інтравертами, то це обираємо друге (вона не прагне відкрити себе для світу, швидше хоче відкрити якийсь світ у собі). Отже, можемо зробити висновок, що це етико-сенсорний інтроверт.

Професійно-творчі якості:

володіння професією;
обізнаність у сфері, де працює;
цікавість до всього нового.
Морально-громадянські якості:

скромність;
чесність;
доброзичливість.

Моральні вади:

боягузтво;
лінивість;
нерішучість.

Висновок: Сучасний студент з одного боку нерозгадана таємниця, з іншого — цілком передбачувана особистість. Як бачимо, плюсві та мінусів у його сприйнятті світу чимало ( це вже залежить від кожного зокрема. Нагадаю, я аналізувала окрему людину.). Варто зазначити, що значний вплив на нього чинять і атмосфера в сім’ї, і стосунки з однолітками, і вплив засобів масової інформації безумовно. Так, студентів можна класифікувати за різноманітними критеріями, але, на мою думку, поєднувати їх повинно одне — прагнення стати кращим.

Народилась неважливо коли, але жаль, що не восени. Люблю жовте листя, мокрі лавки, львівську бруківку і червоні доріжки на сходах. Люблю життя, і чекаю на взаємність. Не вірю в гороскопи, не вірю в долю, вірю в себе.