Портрет та його жанрові особливості

Портрет

ПортретПортрет представлений найбільш природнім, не маючи необхідності в теоретичному поясненні жанром. При цьому сповна підтверджуючи загальну істину: чим зрозуміліше, тим незбагненніше.

В основі специфічної ролі, що відіграє портрет в культурі знаходиться протиставлення знака та об’єкта. Портрет виконує роль документального свідка, підтверджує справжність, дійсність людини та її зображення. З іншого погляду, портрет відокремлює ті риси людської особистості, яким приписується деяка смислова домінанта. Зазвичай обличчя вважається основним і головним. Що притаманне даній людині, в той час як інші частини тіла допускають значно більшу умовність та загальність в зображенні.

Динаміка являє художню домінанту портрета. Слід відзначити, що фотографія не має минулого та майбутнього, вона завжди в теперішньому часі. Динамізм вводиться в зображення наявністю кількох фігур, що задають напрямок його читання, відносно поз даних фігур. Віддаленість зображення конкретної фігури складає другий рівень індивідуалізації.

Портрет по своїй природі найбільш філософський жанр. В своїй основі він побудован на зіставленні того, що людина являє собою, і чим вона має бути. Це позволяє прочитувати портрет різними засобами: ми в змозі побачити риси людини конкретної епохи, психологічні відмінності чоловічої та жіночої поведінки, соціальні трагедії. Портрет не тільки документ, що зберігає в пам’яті зовнішність того чи іншого обличчя, це відбиток культурної мови даної епохи та особистості свого творця.

P.S. Фотографія має різні прояви та застосування, хтось робить це для себе, хтось організовує виставки, є фотограф на весілля та інше – але всіх їх об’єднуж любов до фотограції.