Нова редакція Закону про вищу освіту

Як українські підприємства заробляють на скороченні викидів? Кіотський протокол – це міжнародна угода, яка дозволяє залучати додаткові інвестиції у проекти зі зниження викидів.

 
Хочу приділити увагу лише одному пункту з нової редакції, а саме про можливість зміни плати за навчання студентам-контрактникам. Згідно цього пункту плату за навчання студентам зможуть змінювати протягом навчального року раз в рік, але на суму, яка цілковито залежатиме від ректорату.

Цікава вийде ситуація, що студентам-контрактникам загрожує підвищення цін по раніше укладеним контрактам, що суперечить Закону, який діяв на момент підписання.

В цьогорічних абітурієнтів стає все більше і більше перепонів на здобуття вищої освіти: екзамени в школі, ЗНО, вступні екзамени (ВУЗи отримують і такі привілеї), зменшення державного замовлення підготовки бакалаврів на 42%, а тепер і загроза неспроможності оплати коштів за навчання.

Ось що трактує нам Конституція:

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 53. Кожен має право на освіту.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Спираючись на основний Закон України, можна зробити висновок, що нинішнє міністерство продовжує створювати перепону у гарантованому праві на отримання якісної освіти (будь-якої) .

Як на мене, краще за все повернутись до системи оцінки знань 2009 року, коли оцінка отримана на ЗНО зараховувалась як екзаменаційна до атестату, що зменшувало навантаження для школяра. + не було конкурсу атестатів, що зменшило корупційну діяльність у ВНЗ.

З вищесказаного можна зробити висновок, що деякі пункти нової редакції ЗУ “Про вищу освіту” можна вважати незаконноми, бо вони не відповідають Конституції України та ЗУ “Про освіту” (п.5 ст.61)