Що таке мінімальна температура?

мінімальна температура

мінімальна температураМінімальну температуру ще прийнято називати абсолютний нуль. Тобто, це можлива мінімальна температура за термодинамічною температурною шкалою. При температурі, яка дорівнює абсолютний нуль, припиняються хаотичні рухи електронів, молекул та атомів.

У 1954 році Генеральною конференцією з мір та ваг було встановлено, що початок шкали Кельвіна (0 К) повністю збігається з абсолютним нулем. Якщо перерахувати цю температуру в градуси Цельсія, то отримаємо -273,15 ° С.

Отримати температуру, яка буде дорівнювати абсолютний нуль на практиці не можливо, тому що таке досягнення є складною експериментальною проблемою. Вивченням таких проблем займаються науковці-кріофізики.

Але вченим вдалося шляхом експериментів досягти температур, які лише на кілька мільйонних часток віддалені від абсолютного нуля. Так, наприклад, група американських вчених, якою керує лауреат Нобелівської премії, Вольфганг Кеттерле у 2003 році змогли досягти температурного показника 0,45•10-9 К.