Навчальна програма «Маленький дельфін»

Навчальна програма «Маленький дельфін» розроблена для дітей віком 5-7 років, оскільки в даному періоді відбувається найбільш інтенсивне формування знань, умінь, навичок. З цим віком пов’язано глобальне психічне новоутворення – довільність психічних процесів і поведінки, що виявляється в здатності керувати своєю розумовою і руховою діяльністю.

Метою програми є формування у дітей стійкої мотивації на здоровий спосіб життя засобами плавання.
У ході реалізації мети вирішуються завдання:
• Навчання плаванню спортивними і прикладними способами.
• На основі різносторонньої базової підготовки покращення показників загальної фізичної підготовки.

Оцінка рівня навчальних досягнень вихованців відбувається за допомогою підсумкового тестування. Досягнення кінцевого результату відбувається під час гурткової роботи протягом навчального року, літніх канікул, у ході змагань та виховних заходів на основі принципу «Гра-навчання».

Програма початкового рівня навчання розроблена для дітей віком 5-7 років. Розрахована на 2 роки навчання по 216 годин на рік (3 заняття на тиждень, тривалістю 2 години). По закінченні навчання за програмою «Маленький дельфін» діти мають можливість продовжити займатися за навчальною програмою гуртка «Плавання» О.Я. Потапчук, В.О. Проценко.

Програма розроблена відповідно до типового навчального плану з організації навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах (наказ МОНУ (№ 731 від 27.10.06) та пройшла апробацію протягом 3 років у Білоцерківському дитячо-юнацькому фізкультурно-спортивному клубі. За програмою було навчено триматися на воді та плавати спортивними стилями (кроль на грудях, кроль на спині) понад 100 дітей.

Не кожна дитина може стати чемпіоном, але плавати повинна вміти, тому дана програма направлена на масове навчання плаванню.