Імунітет у дітей і дефіцит заліза в організмі

Лікування залізодефіцитних станів у дітей за наявності інфекційно-запальних процесів має свої особливості. Введення заліза в гостру фазу сприятиме розмноженню сидерофільної патогенної флори, тому корекцію залізом відкладають до періоду реконвалесценції. У гостру фазу дієвим є введення вітамінів і мікроелементів, які нормалізують обмін заліза (мідь, цинк, селен, марганець, хром, вітаміни С, В 6, В 12). Правильно проведена феротерапия дозволить заповнити запаси заліза і занизити ризик формування повторних інфекцій.

У більшості випадків (до 81,3%) у дітей через приблизно два місяці після купірування запального процесу показники ферокінетики і стани еритропоезу нормалізуються, але в 20% дефіцит заліза зберігається. При важкій течії інфекційно-запального процесу функціональний дефіцит заліза зберігатиметься на триваліший термін на тлі одночасного занепаду активності еритропоезу. Таким чином, формуються умови для утворення замкнутого круга: внаслідок високої потреби в залозі у дітей часто виникають сидеропенічні стани, сприяючі зниженню резистентності і розвитку частих і тривалих інфекційно-запальних захворювань. Останні порушують механізми реутилізації заліза з клітин макрофагальної системи і поглиблюють дефіцит заліза.

 У часто і гостро хворіючих дітей при обстеженні клітинних і гуморальних коефіцієнтів імунітету виявляються значні відхилення від нормативів в таких показниках: зниження кількості Т-клітин, активних Т-лімфоцитів (із завищеним рівнем метаболізму), Т-хелперів, пониження концентрації секреторного IgА, занижена дієвість лізоциму в носовому секреті, заниження здатності лейкоцитів секретувати інтерферон. Інші параметри змінюються менш закономірно і залежать від імунного статусу дітей. Таким чином, більшість з перерахованих параметрів патогенетично можуть бути пов’язані з дефіцитом заліза, тому його обмін у дітей ретельно моніториться і при необхідності вчасно коригується.

P.S. Если у вас заболел ребенок лучше сразу обратиться к врачу. Признаки энтеровирусной инфекции у детей можно почитать в интернете, но вот помощь осуществит только специалист, самолечение может только ребенку навредить.