Відмінність фінансів від грошей

гроші

Багато хто думає, що фінанси і гроші є рівновеликими і взаємозамінними поняттями. Деякі навіть ототожнюють цих 2 категорії. Іноді фінанси сприймаються, як грошові кошти, що знаходяться у веденні і управлінні держави. Неспеціалісти частенько вважають, що фінанси – це грошові кошти, які знаходяться у розпорядженні підприємства, організації або конкретної фізичної особи. Жодна з цих точок зору не вірна.

Насправді, фінанси і гроші принципово різні по виконуваних ними функціях і за внутрішнім змістом. Фінанси можна розглядати як економічні стосунки, які тісно переплітаються з формуванням, а також використанням і розподілом фондів грошових коштів. Їх головною особливістю є постійна безперервна течія і зміна. Фінанси забезпечують потреби  усіх суб’єктів нашого суспільства. З цією метою формуються доходи,  відбуваються фінансові операції і створюються грошові фонди. Фінанси – це невідчутна річ. Проте доведено, що фінанси не можуть функціонувати і існувати без грошей. Спеціальна економічна експертиза може дослідити фінансові можливості підприємств.

Категорія грошей є найдревнішою. Гроші є деяким товаром, який може прийматися до плати за будь-яку продукцію на якій-небудь конкретній території. Цей товар може існувати у безготівковій і в готівковій формі, а також – в якості еквіваленту. Гроші  –  засіб плати за товари, послуги і роботи, засіб виміру і збереження  товарної вартості. Гроші  є знаком обміну, що бере участь в якості посередника у будь-якому обміні одних товарів на інші.

Гроші розглядаються фахівцями як дуже складна економічна категорія. Досі невідома природа головного феномену грошей. Цікаво, що збільшення кількості грошей у індивідуума примножує його особисте багатство і призводить до підвищення його рівня життя. У теж час зростання грошової маси будь-якого суспільства не веде до збільшення його сукупного багатства, а тільки провокує розвиток інфляційних процесів.

Мета фінансів полягає у виконанні функцій і завдань, як держави, так і кожного конкретного підприємства і забезпеченні умов для розширеного відтворення. Виходячи з вищевикладеного, фінанси можуть вважатися похідною функцією від грошей. Це і є  основна відмінність категорії грошей від категорії фінансів.