Екологічний світогляд – невід’ємна складова наукового світогляду

Екологічний світогляд

Екологічний світоглядПідготовка спеціалістів у конкретній області передбачає всебічний розвиток свідомості, складовою якого є науковий світогляд, що передбачає здатність до широкого, об’ємного сприйняття дійсності, сприйняття об’єктивної реальності. Забезпечення такої широти при підготовці спеціалістів із технічних спеціальностей певним чином здійснюється за рахунок природничо-наукових дисциплін. Така, наприклад, дисципліна як «Основи екології» допомагає технологам та технікам розширити кут зору на природу та навколишнє середовище. Адже природа у рамках старого, споживацького світогляду – це бездушна, несвідома, не здатна вступати із людиною ні в які стосунки, істота. А між іншим, природа живе своїм внутрішнім життям, вона реагує (часто болісно) на людські прояви.

Сьогодні існує необхідність спрямувати природничі науки на те, щоб навчити молодих людей відчувати природу, гармонійно взаємодіяти з нею і в рамках буденного життя, і в рамках своєї професії. Це важливо не стільки для самої природи, скільки для самої людини, адже це єдиний шлях Homo sapiens для продовження перебування на Землі.

Дисципліни природничо-наукового циклу дають можливість студенту здійснювати пошук нових ідеалів у стосунках із природою і шукати можливості для їх реалізації; усвідомлювати абсолютну самоцінність природи; осмислювати знання, необхідні для формування екологічного світогляду для вирішення глобальних проблем. Для таких масштабних завдань зусиль одних лише науковців та фахівців-практиків недостатньо. До речі на сайті sotniknig.com.ua можна знайти цікаві підручники з екології.

Необхідно подолати стан екологічного нігілізму, екологічного неуцтва і навіть цинізму, які є характерними рисами деяких верств сучасної молоді. Цю задачу має вирішувати вся освітянська спільнота, яка має достатні ресурси впливу і формування гармонійної молодої особистості: високоморальної, освіченої, професійно спрямованої, фізично і психологічно здорової.