Соціологічні дослідження на парламентських виборах 2012 року

Острозька академія

Острозька академіяВесною 2013 року дослідницька група студентів групи Пл-11 Національного університету «Острозька академія» провела соціологічне дослідження у містах Нетішин та Острог. Мета дослідження – з’ясувати, чи впливали результати соціологічних досліджень, напередодні виборів 2012 року, на формування електорального вибору громадян м. Нетішин та м. Острог.

Дослідження цікаве тим, що вивчення проблеми впливу соціологічних досліджень на електоральний вибір зумовлюється великою практичною значимістю результатів електоральних досліджень для пояснення поведінки виборців і прогнозування результатів виборів у майбутньому. Людина в політиці дуже часто діє в умовах браку інформації, достовірних даних, тому вивчення електоральних процесів є особливо актуальним в сучасній Україні.

Вплив соціологічних досліджень на електоральний вибір громадян була актуальною проблемою і на виборах 2012 року. О. Фільц, викладач ЛНМУ ім. Данила Галицького, вважає, що «вплив соціологічних досліджень на результат виборів був значно меншим, ніж того очікували»[1]. Заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко зазначає, що «люди намагаються не голосувати за ті політичні партії, виборчі шанси яких є низькими. Це єдиний вплив, який я можу констатувати. А що стосується лідерів виборчих перегонів, то тут вплив соціологів на голосування виборців є мінімальним»[2].

Дослідницька група висунула дві гіпотези:

1. Соціологічні дослідження в значній мірі впливають на формування електорального вибору.

2. Виборці позитивно ставляться до соціологічних досліджень.

Дане соціологічне дослідження показує лише загальні тенденції щодо досліджуваної проблеми в містах Нетішин та Острог.

Відповідно до результатів дослідження політичні партії та соціологічні організації були досить пасивними в період передвиборчої кампанії 2012 року. Звичайно, певні дослідження проводилися, але вони не мали масштабного характеру. Це спричинене тим, що в соціологічних дослідженнях брали участь лише 32% громадян, і 26% цих соціологічних досліджень були приватними. Саме тому, можна стверджувати, що соціологічні дослідження в містах Нетішин та Острог використовували досить пасивно і залучали до них обмежену кількість осіб.

Звичайно, політичні партії під час передвиборчої кампанії могли використовувати будь-які засоби впливу, які не заборонені законодавством. У тому числі такими засобами були соціологічні дослідження, результати яких є достовірними або здійснювалося маніпулювання ними.

Також стало відомо, що 98% громадян ставляться до соціологічних досліджень позитивно-нейтрально. Таким чином, з тих, хто ставиться негативно лише 2%. Ці результати можуть зацікавити соціологічні організації, адже такий незначний відсоток тих, хто ставиться негативно, є безсумнівно можливістю дослідити чому саме так є. Разом з тим, 70% громадян лише частково довіряють соціологічним дослідженням. Частка тих, хто твердо недовіряє є більшою за тих, хто довіряє (різниця у 2%).

Отже, можна зробити висновок, що ставлення громадян до соціологічних досліджень є дещо неоднозначним, що потребує детальнішого дослідження в майбутньому.

З вище викладеного дослідницька група зробила наступні висновки відносно гіпотез. Перша гіпотеза вважається спростованою, а друга – підтвердженою.

Провівши соціологічне опитування та опрацювавши його результати, ми можемо з упевненістю стверджувати, що дослідницька група виконала завдання поставлені перед нею. Протягом проведення соціологічного дослідження ми визначили вплив соціологічних досліджень на формування електорального вибору громадян та ставлення громадян до соціологічних досліджень.

Усі висновки є достовірними і можуть бути використаними партіями, кандидатами в депутати усіх рівнів та соціологічними організаціями.

Література:

  1. «Вплив соцдосліджень на результат виборів буде мінімальним, – Олександр Фільц» [Електронний ресурс] / Zahid.net [сайт]. – Режим доступу – Назва з екрану.
  2. «Соціологічні прогнози впливають лише на партії під прохідним бар’єром» [Електронний ресурс] / Центр Разумкова [сайт]. – Режим доступу – Назва з екрану.