Адреси в інтернеті та їх структура

Адреси в інтернеті

Адреси в інтернетіУнікальною адресою доступу до інформаційних ресурсів є URL. Це текстовій рядок, який виключає пробіли. На першому місці в ньому записується адреса протоколу. На практиці ви майже завжди зустрічаєте протокол http, але є й ще https (для шифрованого доступу), ftp (для передачі файлів), mailto (який йде перед адресою елоктронної пошти), ed2k (застосовується для обміну файлами).

Двокрапка вже йде після назви протоколу. Подальша частина адреси буде залежати від типу протоколу. Так наприклад, для протоколів FTP, HTTP, HTTPS у подальшому написанні адреси буде йти доменне ім’я (перед ним йдуть дві похилі риски), номер порту на сервері (це число, яке позначає номер програми, якій буде передан запит на обробку; між ним і доменом ставлять двокрапку), шлях доступу на сервері до сторінки і сама назва файлу.

Також для HTTP та HTTPS можуть бути вказані параметри скрипта, відокремлені знаком питанні від попередньої частини, та якір, перед яким проставляється знак номера. Деякі з перерахованих частин можуть бути відсутніми.

P.S. Если вы заказываете посылки из США, Китая или Европы, то услуга отслеживание почтовых отправлений может вам здорово пригодиться дабы прослеживать трекинг посылок и возможные их задержки.